Apakah Alamat IP?

alamat IPAlamat IP ialah alamat dalam rangkaian komputer – seperti Internet Protocol (IP) berasaskan Internet. Ia diperuntukkan kepada peranti yang disambungkan ke rangkaian dan menjadikan peranti itu dialamatkan dan mudah diakses. Alamat IP boleh menetapkan satu penerima atau sekumpulan penerima (berbilang siaran, siaran). Sebaliknya, komputer mempunyai berbilang alamat IP yang dikaitkan dengannya.

Alamat IP digunakan untuk mengangkut data daripada pengirimnya kepada penerima yang dimaksudkan. Sama seperti alamat surat-menyurat pada paket sampul surat disediakan dengan alamat IP yang mengenal pasti penerima secara unik. Kerana ini boleh menangani "pejabat pos" untuk memutuskan penghala, akan diangkut ke arah mana paket itu. Tidak seperti alamat IP, alamat pos tidak terikat pada tempat tertentu.

Alamat IPv4 notasi yang paling terkenal hari ini terdiri daripada empat nombor yang terletak di antara 0 dan 255 dan dipisahkan oleh satu titik, contohnya, 192.168.1.1. Secara teknikalnya, alamat perduaan 32 digit (IPv4) atau 128 digit (IPv6).

Untuk mewujudkan komunikasi antara dua peranti teknikal, setiap peranti mesti boleh menghantar data ke peranti lain. Untuk data ini tiba di alat kawalan jauh yang betul, ia mesti dikenal pasti dengan jelas (beralamat) adalah.

Ini dilakukan dalam rangkaian IP dengan alamat IP.

Oleh itu, sebagai contoh, pelayan web dari pelayar web dialamatkan secara langsung oleh alamat IPnya. Penyemak imbas meminta nama domain, contohnya “www.example.com“, alamat IP dengan pelayan nama dan kemudian bercakap terus kepada pelayan Web dalam alamat IPnya “208.77.188.166″.
Alamat IP dalam paket IP

Setiap paket IP bermula dengan kawasan maklumat untuk pengangkutan melalui lapisan IP, pengepala IP. Pengepala ini mengandungi dua medan, di mana alamat IP kedua-dua pengirim dan penerima akan dimasukkan sebelum paket data dihantar. Pengantaraan dilakukan pada lapisan 3 dalam model OSI, lapisan rangkaian.

IPv4

Sedia ada sejak pengenalan versi 4 Internet Protocols terutamanya menggunakan alamat IPv4 daripada 32 bit, jadi empat oktet (bait). Oleh itu 232, iaitu 4,294,967,296 alamat dipaparkan. Dalam tatatanda perpuluhan bertitik, empat oktet ditulis sebagai empat integer perpuluhan yang dipisahkan titik dalam julat 0-255, contohnya, 192.168.1.1.
IPv6 – versi baharu dengan ruang alamat yang lebih besar

IPv6

Disebabkan permintaan yang semakin meningkat untuk alamat IP jelas kelihatan bahawa ruang alamat yang boleh digunakan IPv4 akan kehabisan lambat laun. Terutamanya, atas sebab ini, IPv6 telah dibangunkan. Ia menggunakan 128 bit untuk menyimpan alamat begitu juga 2128 = 25 616 (= 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 ? 3.4 1038) alamat dipaparkan. Nombor ini mencukupi untuk menyediakan untuk setiap milimeter persegi permukaan sekurang-kurangnya 665.570.793.348.866.944 (= 6.65 1017) alamat IP.

Memandangkan perpuluhan akan mengelirukan dan tidak boleh diurus, untuk menetapkan alamat IPv6 dalam dar perenambelasan. Untuk perwakilan ini Untuk memudahkan lagi, dua oktet digabungkan dan dipaparkan dalam kumpulan alamat yang dipisahkan oleh titik bertindih. XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX. Contoh: 2001:0 db8: 85a3: 08d3: 1319:8 a2e: 0370:7344

Malay