ที่อยู่ IP คืออะไร?

ที่อยู่ IP คือที่อยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Internet-based on Internet Protocol (IP) ถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและทำให้อุปกรณ์สามารถระบุตำแหน่งและเข้าถึงได้ ที่อยู่ IP สามารถกำหนดผู้รับรายเดียวหรือกลุ่มผู้รับ (หลายผู้รับ การออกอากาศ) ในทางกลับกัน ก… อ่านเพิ่มเติม

Thai