192.168.1.1 - Các bước phổ biến để thiết lập mạng gia đình

192.168.1.1 - Các bước phổ biến để thiết lập mạng gia đình192.168.1.1

Chọn một vị trí thích hợp để đặt bộ định tuyến của bạn

Chọn một vị trí thuận tiện để cài đặt bộ định tuyến của bạn. Nơi này phải có đủ không gian. Bạn có thể đặt nó trên không gian sàn hoặc trên bàn. Không che bộ định tuyến bằng các vật dụng khác vì nó có thể khiến bộ định tuyến quá nóng. Nếu bộ định tuyến của bạn là bộ định tuyến không dây, hãy đảm bảo rằng bộ định tuyến được đặt ở trung tâm ngôi nhà của bạn và cố gắng giảm bớt các bức tường mà tín hiệu cần xuyên qua.

Khởi động bộ định tuyến của bạn

Cắm nguồn điện và nhấn nút khởi động nếu có.

Kết nối bộ định tuyến của bạn với Internet

Cắm cáp từ ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) vào giắc WAN của bộ định tuyến. Nếu bạn đang kết nối qua modem, hãy đảm bảo rằng modem được kết nối giữa ISP và giắc cắm WAN, sau đó khởi động modem.

Kết nối máy tính với bộ định tuyến

Kết nối máy tính với một trong các giắc cắm mạng LAN.

Định cấu hình cài đặt bộ điều hợp máy tính của bạn

    • Mở Trung tâm mạng và chia sẻ và nhấp vào Thay đổi cài đặt bộ điều hợp

Nhấp đúp vào kết nối bạn muốn định cấu hình

  • Nhấp đúp vào Giao thức Internet Phiên bản 4 TCP / IPv4)
  • Đặt địa chỉ IP thành 192.168.1.2 (Lưu ý, bộ định tuyến của bạn có thể có các cài đặt mặc định khác nhau nếu nó không hoạt động, hãy thử với 192.168.0.2)
  • Mặt nạ mạng con thành 255.255.255.0
  • Đặt Cổng mặc định thành 192.168.1.1 (hoặc 192.168.0.1)
  • Bấm OK

Kiểm tra cấu hình của bạn bằng lệnh Ping

  • Mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách khởi chạy cmd.exe từ menu bắt đầu.
  • Chạy lệnh Ping 192.168.1.1 và bạn sẽ nhận được một cái gì đó giống như

Định cấu hình bộ định tuyến qua trang web quản trị

Kết nối với http://192.168.1.1 bằng trình duyệt web của bạn. Điền vào tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ thấy chúng được in trên nhãn gắn với bộ định tuyến.

quản trị viên, quản trị viên

quản trị viên,

gốc, gốc

nguồn gốc,

Cài đặt mạng WAN

Điền tên người dùng và mật khẩu mà ISP cấp cho bạn

cài đặt mạng Lan

Bật máy chủ DHCP

Cài đặt không dây

Chỉ định các cơ chế bảo mật

Thay đổi cài đặt IP của máy tính của bạn thành Tự động nhận địa chỉ IP

Xin chúc mừng! Bạn đã sẵn sàng để lướt internet!

Vietnamese