Địa chỉ IP Riêng là gì?

Địa chỉ IP riêngĐịa chỉ IP riêng thuộc về một số dải địa chỉ IP nhất định không được định tuyến trên Internet. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng chúng cho các mạng riêng như LAN.

Ý tưởng thiết lập các dải địa chỉ riêng, nảy sinh từ mong muốn mà không cần chi phí quản trị không cần thiết để duy trì các mạng cục bộ. Là một phần của sự thiếu hụt địa chỉ IP đang nổi lên trên Giao thức Internet v4, điều này đã bị che lấp bởi yêu cầu, càng nhiều càng tốt để lưu các địa chỉ IP công cộng.

Địa chỉ IP riêng

Nhiều mạng máy tính yêu cầu kết nối đầy đủ giữa chúng khi ở cấp IP, nhưng chỉ truy cập Internet hạn chế. Cho bạn biết với một mạng máy tính như vậy địa chỉ IP riêng phạm vi, nó là một mạng nội bộ, từ Internet không thể được truy cập vì các bộ định tuyến Internet bỏ qua các phạm vi địa chỉ riêng. Một cổng hoặc bộ định tuyến được đặt trong mạng riêng này, và bên cạnh địa chỉ IP riêng cũng có một địa chỉ công cộng của Internet, tạo nên Internet.

Điều này có thể được thực hiện thông qua proxy hoặc sử dụng NAT / PAT / Masquerading. Vì phạm vi địa chỉ được sử dụng chỉ hiển thị trong mạng riêng nên cùng một khu vực và trong các mạng riêng khác được sử dụng. Tính duy nhất của Giao thức Internet yêu cầu một địa chỉ IP được duy trì bởi khả năng hiển thị hạn chế. Như một tác dụng phụ, quyền truy cập trực tiếp sẽ bị chặn từ bên ngoài các máy khách cục bộ trong mạng riêng, điều này mang lại nhưng so với tường lửa được định cấu hình đúng thì không có lợi ích bảo mật nào. Chỉ có thể coi việc ngụy trang địa chỉ IP cục bộ là một sự cải thiện về quyền riêng tư.

Trong số ba phạm vi địa chỉ IP riêng của IANA đã được thiết lập, với mỗi phạm vi trong ba khu vực nằm ở một lớp khác với khái niệm lớp mạng lịch sử. Các dải địa chỉ đã được ghi lại trong RFC 1994 1597th RFC này đã được thay thế vào năm 1996 bằng RFC 1918 sau đó vẫn còn hiệu lực, trong đó các dải địa chỉ riêng không được sửa đổi.

Trong một mạng riêng thông thường, tất cả các máy tính đều được gán địa chỉ IP của 192.168.1.x. Địa chỉ IP của bộ định tuyến thường được đặt thành 192.168.1.1và mặt nạ mạng con được đặt thành 255.255.255.0. Cổng mặc định phải có cùng địa chỉ với bộ định tuyến, đó là 192.168.1.1.

Vietnamese